şişli escort

mecidiyekoy escort

porno izle

kayseri talas escort

escort bodrum

ELBİSTAN ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU LTD.ŞTİ

TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
10,147 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: RAMAZAN DEĞER
  • ADRES: Güneşli Mah. G M K CAD Göksokulu Sok. no:6 K:2 Elbistan KAHRAMAN MARAŞ
  • TELEFON: 0 (542) 842 2221
  • SOSYAL MEDYA:
AÇILIŞ - KAPANIŞ 08:00 - 17:00
SERVİS YERLERİ KAHRAMANMARAŞ

FİRMA HAKKINDA

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMUNA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Diploma fotokopisi,
İkametgah belgesi,
Silahsızlarda ‘’Özel Güvenlik Görevlisi Olur’’ ibareli, silahlılarda ise ‘’Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur’’ ibareli sağlık raporu,

29 OCAK 2011 tarihinde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile değişiklik tarihinden (29 OCAK 2011) itibaren ‘’Özel Güvenlik Görevlisi Olur’’ ibareli sağlık raporlarının temel eğitimden önce alınması ve kayıt esnasında Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarına ibraz edilmesi gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) 06/03/2006 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.08.01/1397-43987 sayılı emir yazısı, alınan sağlık raporlarının 1 (bir) yıl süreyle geçerli kabul edileceğini hükme bağlamıştır.

İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) 02/06/2006 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.08.01/5620-97560 sayılı emir yazısına göre ‘’Özel Güvenlik Görevlisi Olur’’ ibareli sağlık raporunun Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtildiği şekilde bir hastane veya yeterli sağlık kuruluşundan, ’’Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur’’ ibareli sağlık raporunun ise kamuya ait bir sağlık kuruluşundan alınması gerekmektedir.

5.Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (Erkekler, ceketli ve kravatlı olarak).

TEMEL EĞİTİMDE VERİLEN DERSLER VE EĞİTİM SÜRESİ

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları 20
Güvenlik Tedbirleri 20
Güvenlik Sistem ve Cihazları 5
Temel İlk Yardım 10
Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı 8
Uyuşturucu Madde Bilgileri 2
Etkili İletişim 12
Kalabalık Yönetimi 10
Kişi Koruma 9
Genel Kollukla İlişkiler 4
Silah Bilgisi ve Atış 20

Silahsız eğitim alacak olanlar mevzuat gereği Silah ve Atış Bilgisi dersinden muaf olduğundan toplam 100 saat, silahlı eğitim alacak olanlar ise toplam 120 saat ders işleyeceklerdir.

TEMEL EĞİTİM SINAVINDA BAŞARILI SAYILMANIN ŞARTLARI
Silahsız eğitim alanlar sadece genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı cevaplayacaklardır. Her sorunun değeri 1 puan olup,başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almak gerekmektedir. Silahlı eğitim alanlar hem genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı,hem de silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı cevaplayacaklardır.Silahsızlarda olduğu gibi genel konulardan oluşan birinci kısımda her soru 1 puana tekabül etmektedir.Silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısımda ise her soru 2 puana tekabül etmektedir.Ayrıca silahlı eğitim alanlar atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınava katılacak olup,5 atım yapacaklardır.Atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav da; her vuruş 10 puan olmak üzere 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.Silah Bilgisi ve Atış puanı, 25 soruluk silah bilgisi puanı ile atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav puanının toplamının aritmetik ortalaması ile tespit edilmektedir.

Silahlı eğitim alan adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için 100 soruluk birinci kısım puanı ile Silah Bilgisi ve Atış Puanının ortalamasının en az 60,her iki kısım puanının ise en az 50 olması gerekmektedir.

ÖRNEK-1: Silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alacak bir aday:
Söz konusu aday, sadece genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısımdan sınava tabi tutulacak olup, başarılı sayılabilmesi için 60 soruyu doğru olarak cevaplaması ve dolayısı ile en az 60 puan alması gerekmektedir.

ÖRNEK-2: Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alacak bir aday:

DURUM-1:Adayın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısımdan 50 puan aldığını farz ve kabul edersek; Silah Bilgisi ve Atış puanının en az 70 olması gerekmektedir. Bu durumda adayın en az 2 vuruş kaydetmesi ve 25 soruluk silah bilgisi sorularının tamamını doğru olarak cevaplaması gerekmektedir.

DURUM-2: Adayın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısımdan 70 puan aldığını farz ve kabul edersek: Silah Bilgisi ve Atış puanının en az 50 olması gerekmektedir. Bu durumda aday, şayet hiç vuruş kaydedemez ise silah bilgisi sorularının tamamını doğru cevaplamak zorundadır.

YENİLEME EĞİTİMİNİN ZAMANI
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesine göre özel güvenlik temel eğitiminden sonra verilen çalışma izni 5 yıl süreyle geçerlidir.Ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması için söz konusu 5 yıllık sürenin başlangıcı olarak, temel eğitim sonunda başarılı olunan sınavın açıklandığı tarih esas alınmaktadır.

İçişleri Bakanlığının 26/09/2009 tarih ve 2009/70 sayılı genelgesine göre çalışma izinlerinin dolmasına en erken 1 (bir) yıl,en geç 6 (altı) ay süre kalan özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi için müracaat etmeleri gerekmektedir. Yenileme eğitimine belirtilen süreden geç müracaat edilmesine bağlı olarak çalışma izni dolduğu halde kimlik kartı yenileme işlemleri neticelendirilmeyen özel güvenlik görevlilerinin, yeni kimlik kartı çıkıncaya kadar çalışmalarına müsaade edilmemektedir.

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.